Privacy Policy Kirstens Beauty Studio

Kirstens Beauty Studio hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is je te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om dit privacy beleid zorgvuldig door te lezen.

Toepassingsgebied van dit privacy beleid
In principe geldt dit privacy beleid voor alle consumenteninformatie die verzameld of gebruikt wordt door Kirstens Beauty Studio.
Kirstens Beauty Studio geeft alleen persoonlijke gegevens vrij als het daartoe door de wet verplicht wordt gesteld.
Kirstens Beauty Studio verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken. Kirstens Beauty Studio verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om jouw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden. Soms geeft deze website links naar andere websites. Je dient het privacy beleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van het Kirstens Beauty Studio privacy beleid

‘Cookies’ en het vastleggen van websites.
Sommige van onze websites sturen een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer. Dit is volledig geanonimiseerd dus we weten niet dat u het bent en gebruiken het alleen om de bezoekersaantallen te meten. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.cookiecentral.com

Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt.
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Kirstens Beauty Studio gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, en versleuteling van (financiële) gegevens.

Uw rechten.
Als u eenmaal uw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt via een aanvraagformulier voor een rapport of een nieuwsbrief dan kunt u zich altijd uitschrijven zodat alle gegevens worden gewist in ons systeem. In iedere mail die wij sturen staat een uitschrijflink waarmee je je gegevens kan aanpassen of verwijderen.

Contact opnemen met ons.
U kunt ons contacteren via info@kirstensbeautystudio.nl wanneer u
• vragen hebt over ons privacy beleid;
• een kopie van je persoonlijke gegevens wilt ontvangen, of je persoonlijke gegevens wilt wijzigen of wissen;

Bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Kirstens Beauty Studio verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in
correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die
toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dan
info@kirstensbeautystudio.nl verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Kirstens Beauty Studio verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Kirstens Beauty Studio bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor
je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:

De contactgegevens worden 5 jaar bewaard, behalve als er meer dan 4 maanden geen mail wordt geopend. Dan wissen we
alle gegevens. Ook na uitschrijving worden alle gegevens na een maand gewist.
Kirstens Beauty Studio verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals aan de
Belastingdienst). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kirstens Beauty Studio blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Kirstens Beauty Studio gebruikt alleen technische en functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw
privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht uw
eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door Kirstens Beauty Studio en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij
ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie,
verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op
de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kirstensbeautystudio.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs met
het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan
het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.